Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

El pueblo unido, jamás será vencido. Στίχοι ελληνικά και ισπανικά (βίντεο)

El pueblo unido, jamás será vencido

Το χιλιανό τραγούδι 

του αγώνα, του λαού και της πατρίδαςEl pueblo unido, jamás será vencido,  Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ,
el pueblo unido jamás será vencido   
Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ

De pie, cantar                                             Σηκωθείτε, τραγουδήστε
que vamos a triunfar.                               Θα κερδίσουμε.
Avanzan ya                                                
ανεμίζουν τώρα
banderas de unidad.                                σημαίες της ενότητας.
Y tú vendrás                                               Και θα έρθεις
marchando junto a mí                             βαδίζοντας μαζί μου,
y así versa                                                  και έτσι θα δείτε
tu canto y tu bandera florecer.             το τραγούδι και τα άνθη της σημαίας σας.
La luz                                                          Το φως
de un rojo amanecer                               από μια κόκκινη αυγή
anuncia ya                                                 ήδη ανακοινώνει
la vida que vendrá                                   τη ζωή που έρχεται.

De pie, luchar                                           Σηκωθείτε,πολεμήστε
el pueblo va a triunfar.                           ο λαός θα κερδίσει.
Será major                                                Θα είναι καλύτερη
la vida que vendrá                                  η ζωή που θα έρθει
a conquistar                                             για να κατακτήσουμε
nuestra felicidad                                     την ευτυχία μας
y en un clamor                                        και μια κραυγή
mil voces de combate se alzarán,     των χιλιάδων αγωνιστών θα ακουστεί
dirán                                                          λέγοντας
canción de libertad,                               το τραγούδι της ελευθερίας
con decisión                                           με αποφασιστικότητα
la patria vencerá.                                   η πατρίδα μας θα νικήσει.


Y ahora el pueblo                                 Και τώρα οι άνθρωποι,
que se alza en la lucha                       οι οποίοι αυξάνονται στον αγώνα
con voz de gigante                              με μια γιγαντιαία φωνή
gritando: ¡adelante!                             φωνάζουν Εμπρός!


El pueblo unido, jamás será vencido Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ,
el pueblo unido jamás será vencido  Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ…

La patria está                                           Η πατρίδα
forjando la unidad.                                 σφυριλατεί την ενότητα.
De norte a sur                                         Από βορρά προς νότο
se movilizará                                           όλοι ξεσηκώνονται.
desde el salar                                          Από τα αλατωρυχεία
ardiente y mineral                                  τα ορυχεία μεταλλεύματος
al bosque austral                                   και τα νότια δάση
unidos en la lucha y el trabajo           ενωμένοι στον αγώνα και την εργασία
irán, la patria cubrirán                          καλύπτοντας όλη την πατρίδα.
Su paso ya                                              Τα βήματα τους ήδη
anuncia el porvenir.                              ανακοινώνουνε το μέλλον.

De pie, cantar                                         Σηκωθείτε,τραγουδήστε
el pueblo va a triunfar.                         ο λαός θα κερδίσει!
Millones ya,                                             Εκατομμύρια άνθρωποι τώρα
imponen la verdad,                               επιβάλουν την αλήθεια
de acero son                                          με χαλύβδινα
ardiente batallón,                                  Τάγματα ολόφωτα
sus manos van                                      στα χέρια τους
llevando la justicia y la razón.           φέρνοντας τη δικαιοσύνη και τη λογική.
Mujer,                                                       Γυναίκες
con fuego y con valor,                        με πυρ και κουράγιο
ya estás aquí                                         είναι ήδη εδώ
junto al trabajador.                               μαζί με τους εργαζόμενους.

Y ahora el pueblo                                 Και τώρα οι άνθρωποι,
que se alza en la lucha                       οι οποίοι αυξάνονται στον αγώνα
con voz de gigante                              με μια γιγαντιαία φωνή
gritando: ¡adelante!                             φωνάζουν Εμπρός!


El pueblo unido, jamás será vencido Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ,
el pueblo unido jamás será vencido... Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου