Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Ο Βασίλης Σαμπράκος και οι Δικηγόροι Νομικής Αλληλεγγύης του Ε.ΠΑ.Μ. Τάσος Κώνστας και Ευαγγελία Χαραλάμπους ενημερώνουν για το ν/σ περί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.